Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

– 04.10.2015 –

27 Niedziela  Zwykła

1. Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę miesiąca października. W naszej parafii odpust ku czci NMP Różańcowej. W dniu dzisiejszym wychwalamy Opatrzność Bożą za wszystkie łaski jakich doznajemy przez przyczynę NMP Różańcowej……./Suma/ Bóg zapłać składamy wszystkim gościom biorącym udział w sumie odpustowej. Dziękujemy Ojcu Piotrowi – Przeorowi Karmelitów w Pilźnie – za przewodnictwo tej uroczystości oraz za głoszone przez cały dzień Słowo Boże. Bóg zapłać kapłanom z naszego dekanatu tym, którzy są i tym, którzy za chwilę dojadą na procesje różańcową. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ołtarze wokół kościoła. Bóg zapłać orkiestrze pod dyrekcją p. Jana oraz wszystkim asystom. Dziękujemy Liturgicznej Służbie Ołtarza. Serdeczne dzięki składamy wszystkim, którzy tradycyjnie na odpust złożyli swój dar do kuchni. To podziękowanie składamy na ręce Pana Stanisława i Wandy Jarosz./ Przypominamy, że dzisiaj po południu nie będzie nabożeństwa różańcowego. Przy salach Caritas można nabyć chlebki miłosierdzia. Pieniądze za chleb przekazywane są do Tarnowskiej Caritas jako pomoc dla biednych rodzin.

2. Jak już słyszeliśmy w czytanym Liście Episkopatu w przyszłą niedzielę zbierane będą przed kościołami ofiar na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. Bardzo prosimy młodzież z grupy apostolskiej o przeprowadzenie tej zbiórki a was Drodzy Parafianie o wsparcie biedniejszej młodzieży pragnącej studiować i poznawać świat w duchu wartości chrześcijańskich.

3. Wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę złożyli ofiarę na epitafium ku czci śp. Księdza Prałata Juliana składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy rodzinom, które złożyły ofiarę w kopercie: Panu Aleksandrowi i Krystynie Sas…, Panu Stanisławowi i Marcie Palej…, Panu Stanisławowi i Wiesławie Matyjewicz…, Panu Ździsławowi i Janinie Bieniarz…, Pani Marii Bieniarz…. Liczymy na następnych sponsorów. Ofiary w podpisanych kopertach prosimy składać na tacę podczas niedzielnych Mszy św. Ofiary gromadzimy na koncie parafialnym a dokładne rozliczenie podamy w stosownym czasie. Bliższe informacje na ten temat jak również wpłaty na konto dokonuje nasza pani księgowa Pani Grażyna Zając.

4. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii i Spowiedzi świętej w piątek o godzinie 17.00