Kaplica Strzegocice

 

Kaplica Strzegocice

2015-09-30 14.14.47Nie ma danych o tym, w jaki sposób wieś przeszła w ręce prywatne. Na przełomie XVIII i XIX w. należały do książąt Jabłonowskich. W 1861 r. właścicielem był Ludwik Komornicki. W 1888 Jan i Ludwika Kochanowscy, jako właściciele sprzedali Strzegocice, Słotową i Bielowy Ignacemu Odrowąż-Pieniążkowi, po nim przeszło prawo własności na Marię Odrowąż Pieniążkową, która zawarła związek małżeński z Czesławem Łopuskim herbu lepowron. Strzegocice są oddalone od Pilzna ok. 4 km, zamieszkałe przez ok. 500 mieszkańców, z dogodnym połączeniem autobusowym. Od przystanku autobusowego – by zwiedzić wieś skręca się w prawo, w stronę Słotowej (ok. 3 km). Przechodząc ok.150 m skręca się w lewo i napotyka figurę Chrystusa frasobliwego, upamiętniającą zamordowanie w tym miejscu mandatariusza miejscowego dworu Erazma Tomczyńskiegow czasie rabacji. W dali widać piękny zespół kaplicy. Za parkingiem, z tej strony co obiekt OSP, ośrodek zdrowia i blok mieszkalny. Po prawej stronie (od głównej szosy) widać budynki szkoły podstawowej i gimnazjum. Powyżej znajduje się zespół parkowy, pamiętający okresy rozkwitu i upadku miejscowości. Od 1945 r. właścicielami tego majątku, składającego sięz 320 ha gruntów ornych i 530 ha lasu byli hr. Maria z Piniążków Łopuskai Czesław Łopuski; tu należy nadmienić, że Łopuscy to ostatni kolatorzy kościoła parafialnego w Pilźnie. W 1945 r. wspomniany majątek przejęło państwo i częściowo został rozparcelowany. Pozostawiono dwór i część gruntów z parkiem, zakładając tam spółdzielnię produkcyjną. 2015-09-30 14.16.18W budynku dworu mieszkała część służby, w latach 70. Była tu siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 80. budynek dworu wraz z częścią parceli wydzielono i sprzedano nowemu właścicielowi. Obiekt ten obecnie jest odnowiony, zamknięty, można go podziwiać z za ogrodzenia. Od drogi głównej, z lewej strony, widnieje odnowiona dawna gorzelnia, obecnie zamieniona na hotel z restauracją, z obszernym parkingiem (także obiekt Prywatny). Biegnąca w stronę Wisłoki droga lokalna, pomiędzy nowymi zabudowaniami, stanowi ulicę prowadzącą do części zalewu Wisłoki, powstałego w związku z wybudowaniem progu wodnego i elektrowni w granicach wsi Mokrzec i Strzegocice. Wracając do kaplicy: gdy w latach 80. następowała odwilż polityczna, powydarzeniach na Wybrzeżu, na terenie Podkarpacia – i nie tylko – powstawało wiele obiektów sakralnych. Budowy jednego z nich podjęła się grupa mieszkańców Strzegocic, pragnąc wielbić Pana w obiekcie kultu bliższym niż dotąd. Inicjatorami budowy m.in. byli: (już nieżyjący) członek Rady Parafialnej Jan Papiernik oraz Mieczysław Nazimek. Zorganizowali oni komitet budowy domu katechetycznego i kaplicy. Parcele pod te obiekty zakupiono z gruntów Państwowego Funduszu Ziemi. W 1982 r. rozpoczęto budowę domu katechetycznego, w cztery lata później- kaplicy. 2015-09-30 14.13.55Ale już w 1982 r. wmurowano kamień węgielny pod oba te obiekty, poświęcił go ks. bp. Józef Gucwa. Budowa trwała dziewięć lat, dzięki ofiarności wysiłkowi całej wsi, stosownie do możliwości poszczególnych mieszkańców. Pomocy i wsparcia udzielała Kuria Biskupia w Tarnowie, której ordynariuszem był ks. bp. Jerzy Ablewicz. Na miejscu pomagał ks. proboszcz pilzneński Julian Galas, delegując do pomocy katechetów uczących młodzież w tutejszych szkołach. Pierwszym katechetą był ks. Jerzy Godzik, później, do czasu poświęcenia obiektu, ks. Stanisław Boryczko, który przez blisko 11 lat budował wspomniane obiekty w Strzegocicach i Bielowach, przygotowującej do poświecenia.4 grudnia 1994 r. poświęcono kaplicę i figury Matki Boskiej Fatimskiej – pod takim jest kaplica ta wezwaniem. Poświęcił je ks. bp ordynariusz diecezji tarnowskiej Józef Życiński, który dziękował i wyraził uznanie całej lokalnej społeczności – co zarejestrowano na filmie video. Obiekty domagały się ciągłych uzupełnień. Dziś kaplica jest – wraz z otaczającymi ją budowlami – starannie ogrodzona, okalają ją utwardzone chodniki i zieleń. Od strony południowej przyciąga uwagę grota z Matką Boską, w pobliżu jest duży parking. Wewnątrz kaplicy są okazałe urządzenia ogrzewające, a także unikalne elektroniczne dzwony informujące o czasie mszy i nabożeństw.

Msze święte w niedziele i święta – 8.30, 11.30

Różaniec Fatimski – (13-go dnia miesiąca od maja do października) 20.00 (Msza Św. a po niej procesja fatimska z lampionami)