Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

Matka Boza
Matka Boza

Historia tej figury związana jest z pragnieniem upamiętnieniawydarzeń, jakie zaistniały w tym miejscu 19 i 20 lutego 1846 r., w czasie tzw. rabacji. Tu właśnie w bestialski sposób zamęczono ponad 10 osób okolicznej szlachtyoraz służby dworskiej.Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym również miejscu został zamęczonyksiądz katecheta z Dobrkowa Franciszek Gałecki (ur.1817r). Jego ciałozawieziono i porzucono w obejściu dworu w Dobrkowie.Staraniem i sumptem Mikołaja hrabiego Reja z Przyborowa, ostatniego marszałkaRady Powiatowej w Pilźnie, została wybudowana figura, jak podano na cokole,w 1885 r. Społeczeństwo miasta Pilzna na przestrzeni minionego okresu dość częstow tym miejscu się gromadzi, by śpiewać m.in. pieśni maryjne. W chwilachdla narodu ważnych, tutaj przychodziły procesje, tu się modlono. Figura ta w minionych czasach była odnawiana, świadczą o tym także dokumenty;np. 23 kwietnia 1931 r. odnowiono i poświęcono figurę, została tu takżeodprawiona msza święta. Był okres, że2015-09-22 19.46.44 figura ta była zagrożona, chciano ją z rynku usunąć. Alefigura była pilnowana, lokalna społeczność nie wyobrażała sobie rynkubez tego symbolicznego obiektu. Dlatego, aby zakryć ją, decyzją ówczesnychwładz przeniesiono w jej pobliże przystanek autobusowy z przeciwnej stronyrynku.Celem uczczenia Jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Pilznu, zinicjatywy ks. proboszcza, burmistrza miasta, Rady Parafialnej oraz RadyMiasta postanowiono figurę tę odnowić, wraz z jej otoczeniem.Główną rolę koordynatora odbudowy powierzono dyrektorowi Domu Kulturyw Pilźnie Andrzejowi Kozikowi. Udział w odnowieniu figury ma wielu wspaniałychrzemieślników. Odnowienia figury dokonał artysta i konserwator dzieł sztukiRyszard Gwóźdź z Golęczyny. Prace kamieniarskie i betonowe wykonał JanuszCzamewski z Nawsia Brzosteckiego. Ogrodzenie wykonał zajmujący się kowalstwemartystycznym Andrzej Słowik z Januszkowic. Lampy oświetleniowe odlał wmetalu Zakład Metalurgiczny Andrzeja Świerczka. Metaloplastykę dekoracyjnąoświetlenia figury zrobił Zakład Metaloplastyki Stanisława Modelskiegowe Wrocławiu. Odnowioną figurę poświęcono 27 czerwca 2004 r. Wierni udalisię pod figurę z kościoła farnego w procesji. Figurę poświęcił ks. PrałatJózef Micek, rodak z Pilzna, w asyście ks. proboszcza Józefa Jabłońskiego.

St. T.