Kaplica Kozia Wola

Kaplica Kozia Wola

2015-10-11 09.44.34Kozia Wola jest jednym z przysiółków wsi Lipiny, powstał na pewno w tym samym okresie co Lipiny (na przełomie XI i XII w.); nie można wykluczyć, że nawet wcześniej. Przysiółek ten jest położony wzdłuż głównej niegdyś drogi w kierunku Dębicy, omijającej Pilzno. To tzw. Starygościniec, prowadzący z Tarnowa przez Skrzyszów, rozwidlający się w Łękach Górnych, przy tzw. trzech lipach z krzyżem, na trasie Łęki Górne – Zwiernik i w kierunku Lęki Dolne – Wygoda, również przy drodze rozwidlającej się na granicy Koziej Woli i Pilzna, wiodącej przez Kozią Wolę Lipiny – Przyborów „Czarne Błoto”, na bród na Wisłoce w Latoszynie k. dworu i prowadzący aleją akacjową, istniejącą do dziś, oraz starą drogą E4 do Dębicy. Wsie takie jak Skrzyszów, Lęki Górne, Latoszyn istniały na pewno już w X – XI w. Obecna droga E4 to nowy trakt, wytyczony i wybudowany tzw. cesarski gościniec, pozostający obecnie na uboczu. Kaplica w Koziej Woli powstała na przełomie 1964/65 roku, w domu Emiliii Bronisławy Galus, córek słynnego stolarza i rzeźbiarza Wojciech Galusa, który wykonał wiele prac na rzecz kościoła parafialnego, m.in. konfesjonał dębowy, stojący pomiędzy nawą 2015-10-11 09.46.08główną a kaplicą św. Józefa oraz stalle przy głównym ołtarzu. W pierwszym okresie pomieszczenia te służyły do nauczania religii dzieci przedszkolnych i szkolnych w klasach I IV. Nauczanie religii rozpoczął ks. Nowak, następnie prowadził ks. Chodór i ks. Gryboś. W 1969 r. Emilia i Bronisława oddały pomieszczenia ks. Antoniemu Gnutkowi. Ks. A. Gnutek odprawiał w nich codziennie mszę świętą, spowiadał i odprawiałinne nabożeństwa w ciągu roku, jako rezydent aż do 1993 r., tj. do śmierci. Działalność ta była prowadzona za zgodą Kurii Biskupiej w Tarnowie. Pośmierci ks. A. Gnutka, staraniem ks. prałata Juliana Galasa, ks. bp Józef Gucwa wydał pozwolenie na urządzenie w tych pomieszczeniach małej kaplicy do odprawiania mszy św. w niedzielę i święta oraz pierwsze piątki miesiąca Kaplicę urządzono i wyposażono w niezbędny sprzęt, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Koziej Woli. Posługi kapłańskie pełnią tu księża parafii Pilzno. Patronem kaplicy jest św. Sebastian, niegdyś także patron kaplicy w kościele parafialnym, obok wejścia na chór; tą właśnie kaplicą opiekowali się parafianie z Koziej Woli.

Msze święte w niedziele i święta 9.00