Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

 

198Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej parafii liczy 20 osób. W wyniku wyborów prezesem została Elżbieta Dziedzic.

Praca Oddziału głównie koncentruje się na zgłębiania nauki Kościoła i włączaniu się w życie parafii podczas nabożeństw, z racji organizowanych uroczystości, przez objęcie stałej opieki rodziny wielodzietnej.

Z inicjatywy Stowarzyszenia rokrocznie obchodzony jest Dzień Rodziny 15 maja, który jest okazją do przeżywania jubileuszu małżeńskiego z okazji 25 i 50-lecia ślubu. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w swym dorobku ma też inicjatywy związane z obroną życia i pielęgnowaniem wartości, z równoczesnym występowaniem przeciw deprawacji dzieci i młodzieży.