Kaplica w Bielowach

Kaplica w Bielowach

Wieś Bielowy, sąsiadująca ze Strzegocicami (nieznacznie młodsza) położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 73 Pilzno – Jasło – Krosno – 2015-09-29 14.55.02Gorlice w odległości ok. 2 km od kaplicy w Strzegocicach. Kaplica ta została zlokalizowana w centrum wsi, przy drodze głównej, obok sklepu i przystanku autobusowego. Kaplica ta jest pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego. Inicjatorem tej budowy- być może wzorując się na Strzegocicach – był wyłoniony spontanicznie komitet, który podjął się rozwiązania wszystkich spraw związanych z tą budową. Komietowi temu przewodził, nieżyjący już, Ignacy Janiga – jeden z zamożniejszych mieszkańców Bielów. Nie tylko przewodził on komitetowi, ale go czynnie wspierał – zakupił parcelę pod kaplicę. Na przestrzeni lat realizacji tej budowy w komitecie działali: Ignacy Janiga, Irena Michoń, Julia Sztorc, Zofa Jasińska, Ferdynand Gibek, Stanisław Szponder, Stanisław Piotrowski, Stanisław Nosal, Tadeusz Chmura, Edward Bocheński, Edward Srebro, Stanisław Mędrek, Franciszek Mróz, Zbigniew Mroczek, Leszek Paciora, Zbigniew Wadas, Wiesław Wadas, Jan Drechny, Bronisław Urban, Marian Urban, Edward Urban, Władysław Kudroń, Władysław Gąsior. W 1985 r. delegacja komitetu budowy na czele z Ignacym Janigą udała się do ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej ks. bpa Jerzego Ablewiczaz prośbą o zgodę na budowę kaplicy w Bielowach (wg indywidualnego projektu inż. Wójtowicza) i zgodę tę uzyskała. Budowę rozpoczęto 24 kwietnia 1986 r. poświeceniem placu budowy. Aktutego dokonał ks. bp Józef Gucwa. Budowa trwała dziewięć lat, została ukończona w 1994 r. Robotami kierował Stanisław Szydłowski z Siedlisk.18 grudnia 1994 r., w czwartą niedzielę adwentu, kaplica została uroczyście poświęcona, wraz z należącymi do niej dwoma dzwonami o imionach Zofia Antoni – dzwony te ufundowali bowiem mieszkańcy tej wsi, małżeństwo Zofia i Antoni Smołowie. Kaplice i dzwony poświęcił ks. Bp Władysław Borowski w asyście wielu księży z sąsiednich parafii, z udziałem ks. proboszcza Juliana Galasa – w roli gospodarza parafii. Budową opiekowali się księża katecheci uczący w szkole w Bielowach. Pierwszym z nich był ks. Godzik z parafii Pilzno. Następnym ks. kanonik Stanisław Boryczko, 2015-09-29 14.54.35który wraz z komitetem budował ten obiekt doprowadzając go do końcowej fazy łącznie z aktem poświęcenia. Było wiele wystąpień, podziękowań oraz przemówień podczas uroczystości poświęcenia kaplicy. Ks. bp Władysław Borski podziękował fundatorom tej pięknej kaplicy i dzwonów, także tym, którzy wspierali ten czyn finansowoi fizycznie, ciężko pracując, wypowiedział przy tym znamienne słowa: kaplica ta służyć będzie wielu pokoleniom, a budujący, kto większy maudział w budowie, ten ma większą radość Należy podziękować za ofiarność, zaangażowanie, w końcu nie tak dużej wioski. Kaplica ta została w pełni wyposażona i jest nadal upiększana.

Msze święte w niedziele i święta10.00

Odpust – pierwsza niedzielę po Wielkanocy – w święto Miłosierdzia.