Wizyta duszpasterska – kolęda 2017/2018

Wizyta duszpasterska

– kolęda 2017/2018 –

 

1. 27.12.2017. Środa od godz. 8.00

Ul. 3-go Maja (od Łęk od rodziny Dudka Wacława do rodziny Grzegorza Kozioła)​

Ul. 3-go Maja (od rodziny Świerczków nr.178 do rodziny Nowaka Józefa nr. 95)

2. 28.12. 2017. Czwartek od godz. 8.00

Ul. 3-go Maja (od rodziny Godawskiego Mariana nr.93 do rodziny Bożek Marty)​

Ul. 3-go Maja (od Poczty do rodziny Kubika Tadeusza)

3. 29.12.2017. Piątek od godz. 8.00

Ul. Legionów (od rodziny Fila Piotra do rodziny Kochaniewicz Krystyny)​

Ul. Legionów (od Marii Wojtuły do rodziny Budzików)​

4. 30.12.2017. Sobota od godz. 8.00

Ul. Kościuszki Przymiarki (od rodzina Warżela Andrzeja do rodziny Rynkara Henryka)​

Ul. Kościuszki Przymiarki (od rodziny Sambory Roberta do rodziny Wnęk Janiny)

5. 01.01.2018. Poniedziałek od godz. 13.00

Osiedle przy ul .Witosa (od rodziny Zgłobisia Zbigniewa do rodziny Stasiak Stanisława)

Osiedle przy ul. Witosa (od rodziny Guziec Bogdana do rodziny Wójcika Kazimierza)

6. 02.01.2018. Wtorek od godz. 14.00

Ul. Witosa (od rodziny Świerczek Bogumiły do rodziny Haptaś Marii)

Ul. Witosa (od rodziny Święcha Marka do rodziny Wojtuły Leszka)

7. 03.01.2018. Środa od godz. 14.30

Osiedle przy ul. 3-go Maja (od rodziny Tworek Pelagii do rodziny Dębskiej Marii)

Osiedle przy ul. 3-go Maja (od rodziny Czekaja Edwarda do rodziny Czuby Stanisława)

8. 04.01.2018. Czwartek od godz. 14.30

Ul. Węgierska, Grodzka, Cicha, Kapuścińskiego (od rodziny Zimy Romana do rodziny Gorczycy Romana)

9. 05.01.2018. Piątek od godz. 14.30

Blok Sobieskiego (od rodziny Papiernika Zdzisława)

10. 06.01.2018. Sobota od godz. 14.00

Rynek (od rodziny Berek Anny do rodziny Leszka Desonia)

Rynek (od Poczty do rodziny Bochaczyka Włodzimierza)

11. 07.01.2018. Niedziela od godz. 13.00

Ul. Bujnowskiego (od rodziny Nawracaja Kazimierza do rodziny Dańka Jana)

Ul. Bujnowskiego (od LO do rodziny Bugajskiego Jana)

12. 08.01.2018. Poniedziałek od godz. 13.00

Ul. Lwowska (od rodziny Wójcika Stanisława do rodziny Króla Jana)

13. 09.01.2018. Wtorek od 14.00

Ul. Lwowska (od rodziny Maduzi Edwarda do Stasik Stefani str. Południowa)

Ul. Lipiny-Gliny (od rodziny Filipa Wojciecha)

14. 10.01.2018. Środa od godz. 14.30

Ul. Węgierska (od rodziny Kaczki Tadeusza do rodziny Karola Kozioła)

Ul. Grottgera (od rodziny Książka Janusza)

15. 11. 01.2018. Czwartek od godz. 14.30

Ul. Kraszewskiego obie strony (od rodziny Jacka Chłopka do Kopcia Kazimierza)

Ul. Lwowska (od rodziny Ciurkot Jana do Pieczonki Jadwigi)

16. 12. 01.2018. Piątek od godz. 14.30

Ul. Paderewskiego (od rodziny Uryasza Zbigniewa do rodziny Chmury Józefa)

Ul. Paderewskiego (od rodziny Świerczek Kazimiery do rodziny Rogusów)

17. 13.01.2018. Sobota od godz. 8.00

Pilźnionek (od rodziny Kędziora Stanisława oraz Grywałdzka, Spółdzielcza, Kraszewskiego ul. Zielona

Pilźnionek (od rodziny Gila Jana do rodziny Czuby Ryszarda)

18. 14.01.2018. Niedziela od godz. 13.00

Ul. Osiedle przy ul. Kościuszki (od rodziny Świerczka Adama)

19. 15.01.2018. Poniedziałek od godz. 13.00

Ul. Osiedle przy ul. Kościuszki (od rodziny Bala Mariana)

20. 17.01.2018. Środa od godz. 14.30

Ul. Węgierska, Sobieskiego, Polna, Ks. Karola Szczeklika (od rodziny Czyża Kazimierza do rodziny Pieczonki Jerzego)

21. 18.01.2018. Czwartek od godz. 14.30

Ul. Staszica (od rodziny Mroczek Elżbiety do końca.

Ul. Kościuszki (od Banku do rodziny Tragarz Celiny)

22. 19.01.2018. Piątek od godz. 14.30

Ul. Niepodległości przy os. Kościuszki (od rodziny Kociszewskiego Leszka do rodziny Pisarczyka Jacka)

Ul. Petrycego, Kochanowskiego, Kilińskiego, Słowackiego, Traugutta, Dąbrowskiego (od Jarosz Władysławy do rodziny p. Sowińskiej Zofii)

23. 20.01.2018. Sobot od godz. 08.00

Kozia Wola (od rodziny Bryk Marii do rodziny Micków i (od rodziny Wąchały Krzysztofa do rodziny Czubów)

Kozia Wola (od rodziny Saka Andrzeja do rodziny Dziedziców i od rodziny Kitów do rodziny Bryk Władysława )