Wizyta duszpasterska – kolęda 2016/2017

 1.      27.12.2016. Wtorek od godz. 8.00
 • Ul. 3-go Maja (od Łęk od rodziny Dudka Wacława do rodziny Grzegorza Kozioła)
 • Ul. 3-go Maja (od rodziny Świerczków nr.178 do rodziny Nowaka Józefa nr. 95)
 1.      28.12. 2016. Środa od godz. 8.00
 • Ul. 3-go Maja (od rodziny Godawskiego Mariana nr.93 do rodziny Bożek Marty)
 • Ul. 3-go Maja (od Poczty do rodziny Kubika Tadeusza)
 1.      29.12.2016. Czwartek od godz. 8.00
 • Ul. Legionów (od rodziny Fila Piotra do rodziny Kochaniewicz Krystyny)
 • Ul. Legionów (od rodziny Wojtuły Jana do rodziny Budzików)
 1.      30.12.2016. Piątek od godz.8.00
 • Ul. Kościuszki Przymiarki (od rodzina Warżela Andrzeja do rodziny Rynkara Henryka)
 • Ul. Kościuszki Przymiarki (od rodziny Sambory Roberta do rodziny Wnęk Janiny)
 1.      31.12.2016. Sobota od godz. 10.00
 • Osiedle przy ul .Witosa (od rodziny Zgłobisia Zbigniewa do rodziny Stasiak Stanisława)
 • Osiedle przy ul. Witosa (od rodziny Guziec Bogdana do rodziny Wójcika Kazimierza)
 1.  02.01.2017. Poniedziałek od godz. 8.00
 • Ul. Witosa (od rodziny Świerczek Bogumiły do rodziny Haptaś Marii)
 • Ul. Witosa (od rodziny Święcha Marka do rodziny Wojtuły Leszka)
 1.      03.01.2017. Wtorek od godz. 8.00
 • Ul. Węgierska, Grodzka, Cicha, Kapuścińskiego (od rodziny Zimy Romana do rodziny Gorczycy Romana)

           Od godz. 13.00

 • Blok Sobieskiego (od rodziny Papiernika Zdisława)
 1.      04.01.2017. Środa od godz. 14.00
 • Osiedle przy ul. 3-go Maja (od rodziny Tworek Pelagii do rodziny Dębskiej Marii)
 • Osiedle przy ul. 3-go Maja (od rodziny Czekaja Edwarda do rodziny Czuby Stanisława)
 1.      05.01.2017. Czwartek od godz. 14.00
 • Ul. Bujnowskiego (od rodziny Nawracaja Kazimierza do rodziny Dańka Jana)
 • Ul. Bujnowskiego (od LO do rodziny Bugajskiego Jana)
 1.      06.01.2017. Piątek od godz. 13.00
 • Rynek (od rodziny Berek Anny do rodziny Leszka Desonia)
 • Rynek (od Poczty do rodziny Bochaczyka Włodzimierza)
 1.      07.01.2017. Sobota od godz. 8.00
 • Pilźnionek (od rodziny Kędziora Stanisława oraz Grywałdzka, Spółdzielcza, Kraszewskiego ul. Zielona
 • Pilźnionek (od rodziny Gila Jana do rodziny Czuby Ryszarda)
 1.      08.01.2017. Niedziela od 13.00
 • Ul. Węgierska, Sobieskiego, Polna, Ks. Karola Szczeklika (od rodziny Czyża Kazimierza do rodziny Brudnego Piotra)
 • Ul. Lipiny-Gliny (od rodziny Filipa Wojciecha)

     13.      09.01.2017. Poniedziałek od godz. 8.00

 • Ul. Lwowska (od rodziny Wójcika Stanisława do rodziny Króla Jana)
 • Ul. Lwowska (od rodziny Maduzi Edwarda do Stasik Stefani str. Południowa)

Od godz. 15.00

 • Ul. Grottgera (od rodziny Książka Janusza)
 • Ul. Paderewskiego (od rodziny Świerczek Kazimiery do rodziny Rogusów)

       14.      10.01.2017. Wtorek od godz. 8.00

 • Ul. Węgierska (od rodziny Kaczki Tadeusza do rodziny Karola Kozioła)

 Od godz. 14.00

 • Ul. Lwowska (od rodziny Ciurkot Marii do Pieczonki Jadwigi)

15.     11. 01.2017. Środa od godz. 14.00

 • Ul. Kraszewskiego obie strony (od rodziny Jacka Chłopka do Kopcia Kazimierza)
 • Ul. Paderewskiego (od rodziny Uryasza Zbigniewa do rodziny Chmury Józefa)

16.     12.01.2017. Czwartek od godz. 15.00

 • Ul. Petrycego, Kochanowskiego, Kilińskiego, Słowackiego, Traugutta, Dąbrowskiego (od Jarosz Władysławy do rodziny p. Sowińskiej Zofii)

Od godz.14.00

Ul. Osiedle przy ul. Kościuszki (od rodziny Świerczka Adama do Fijołka Andrzeja)

       17.      13.01.2017. Piątek od godz. 14.00

 • Ul. Kościuszki (od Banku do rodziny Tragarz Celiny)
 • Ul. Niepodległości przy os. Kościuszki (od rodziny Kociszewskiego Leszka do rodziny Pisarczyka Jacka)

        18.     14.01.2017r Sobota od godz.8.00

 • Kozia Wola (od rodziny Bryk Marii do rodziny Micków i od rodziny Kitów do
 • Kozia Wola (od rodziny Wąchały Krzysztofa do rodziny Czubów oraz od rodziny Saka Andrzeja do rodziny Dziedziców)

        19.     15.01.2017r Niedziela od godz. 12.30

 • Ul. Osiedle przy ul. Kościuszki (od rodziny Bala Mariana do Szczepańskiej Marii)
 • Ul. Staszica (od rodziny Mroczek Elżbiety do końca)