Duszpasterze

Księża pracujący w parafii

 

Nazwisko i imię                 ks. mgr Józef Jabłoński

Funkcja w parafii               Proboszcz

Od kiedy w parafii                        2000 r.

 

Nazwisko i imię                 ks. mgr Leszek Michalik     

Funkcja w parafii                Wikariusz

Od kiedy w parafii                        2016 r.

 

Nazwisko i imię                   ks. mgr lic. Robert Osak   

Funkcja w parafii                Wikariusz

Od kiedy w parafii                        2015 r.

 

Nazwisko i imię                   ks. mgr Jarosław Musiał       

Funkcja w parafii                 Wikariusz

Od kiedy w parafii                        2014 r.